Европейски избори6 - 9 юни 2024 г.

Как да гласуваме в България

Европейските избори ще се проведат в България на 9 юни 2024 г. Всички хора на възраст от поне 18 години могат да гласуват, ако са били в България или в друга страна от ЕС в продължение на най-малко три месеца преди изборите. Гласуването е задължително за българските граждани.

Последно преразглеждане: 07/05/2024