Свържете се с "Европа Директно"

За допълнителни въпроси относно изборите за Европейски парламент, моля, свържете се с Европейския съюз

Обаждане от ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен телефон)

Обаждане от държави извън ЕС: 0032 2 299 96 96 (стандартна международна тарифа)