Evropské volby6.–9. června 2024

Jak volit

Pro více informací o tom, jak volit, vyberte zemi, v níž se chcete voleb zúčastnit, a preferovaný jazyk. Jako občan EU můžete volit ve své zemi původu, ze zahraničí nebo v členském státě EU, v němž žijete. Účast ve volbách však může být podmíněna předchozí registrací.