Evropské volby 2024

6.–9. června 2024

Jak volit

Pro více informací o tom, jak volit, vyberte zemi, v níž se chcete voleb zúčastnit, a preferovaný jazyk. Jako občan EU můžete volit ve své zemi původu, ze zahraničí nebo v členském státě EU, v němž žijete. Účast ve volbách však může být podmíněna předchozí registrací.

jsmespolu.eu pro demokracii

Chcete se zapojit i vy? Přihlaste se zde

čím více lidí půjde volit, tím silnější bude naše demokracie!

Evropské politické strany

Kontaktujte Europe Direct

Máte-li nějaké další dotazy k volbám do Evropského parlamentu, kontaktujte Evropskou unii

V rámci EU na telefonním čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezplatný hovor)

Ze země mimo EU na telefonním čísle: 0032 2 299 96 96 (standardní sazba za mezinárodní hovor)