Volby do Evropského parlamentu v roce 2024

Snadné čtení

 • Mapa všech 27 zemí Evropské unie

  Co jsou volby do Evropského parlamentu?

  Ve volbách do Evropského parlamentu

  hlasují lidé v Evropské unii o tom,

  kteří poslanci je v Parlamentu budou zastupovat.

  Evropské unii se také říká EU.

  Volby se budou konat ve všech 27 zemích EU.

 • Kalendář, na kterém je text „5 let“ a vedle něj šipka, která se stáčí do kruhu

  Jak často se volby do Evropského parlamentu konají?

  Volby se konají jednou za 5 let.

  Poslední volby byly v květnu 2019.

 • Kalendář, na kterém je napsáno „6.–9. června, volby do Evropského parlamentu 2024“

  Kdy budou další volby?

  Další volby se budou konat od 6. do 9. června 2024.

  V různých zemích EU budou volby v různých dnech.

  Například

  v Nizozemsku se bude volit ve čtvrtek

  a ve Franci v neděli.

 • Hlasovací lístek putuje do volební urny s nápisem „Hlasujte“

  Proč je důležité jít volit?

  Když volíte,

  vybíráte poslance Evropského parlamentu.

  Poslanci dělají rozhodnutí,

  která mají dopad na váš každodenní život.

  Tato rozhodnutí

  mají vliv například na pracovní místa,

  zdravotní péči a životní prostředí.

  Na vašem hlase záleží.

  Hlasování je příležitost, jak se vyjádřit.

 • Obrázek ženy mluvící před publikem

  Jakými pravidly se volby řídí?

  Pokud chcete hlasovat,

  možná se budete muset zaregistrovat.

  V každých volbách můžete hlasovat jenom jednou.

  Můžete hlasovat, pokud jste občan EU.

  Občan EU jste, pokud jste státní příslušník některé země EU.

  Můžete hlasovat ve volbách v zemi EU, kde máte občanství.

  Pokud ale žijete v jiné zemi EU, můžete hlasovat tam.

  Pokud chcete být kandidátem, jde to pouze v jedné zemi EU.

  Může to být země EU, kde máte občanství.

  Nebo pokud žijete v jiné zemi EU,

  můžete být kandidátem tam.

 • Klikací odkaz s textem „Jak hlasovat“
 • Klikací odkaz s textem „Výsledky“

  Kde najdu výsledky voleb?

  Výsledky najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu.

 • Tři obrázky: eurová mince, dokument s textem „zákon“ a muž mluvící před publikem

  Co dělají poslanci Evropského parlamentu?

  Poslancům Evropského parlamentu zde zkráceně říkáme poslanci.

  Poslanci zastupují všech 450 milionů lidí, kteří žijí v EU.

  Poslanci pracují s plány nových zákonů EU.

  Poslanci také mění zákony, aby je zlepšili.

  Poslanci Evropského parlamentu a Rada EU rozhodují o rozpočtu EU.

  Poslanci kontrolují, jestli EU funguje správně.

  Poslanci Evropského parlamentu hlasují o obchodních dohodáchnse zeměmi, které nejsou v EU.

  Poslanci Evropského parlamentu volí předsedu Evropské komise.

 • Tři postavy (dvě ženy a jeden muž) a text „720 poslanců Evropského parlamentu“

  Kolik poslanců se bude volit?

  V roce 2024 se bude volit 720 poslanců Evropského parlamentu.

  O tom, kolik poslanců bude Evropský parlament mít, se rozhoduje před každými volbami.

  Celkový počet poslanců nesmí být více než 750 plus předseda.

  V současné době je v Evropském parlamentu 705 poslanců.

  Každá země EU musí mít v Evropském parlamentu nejméně 6 poslanců a nejvíce 96 poslanců.

 • Obrázek půlkruhu rozděleného do různobarevných částí. Části půlkruhu znázorňují poslance EP v různých politických skupinách v jednacím sále ve Štrasburku.

  Co se stane po volbách?

  Zvolení poslanci Evropského parlamentu se rozdělí do politických skupin.

  V politických skupinách jsou poslanci z různých zemí a politických stran.

  Poslanci ve stejné skupině mají společné cíle.

  Poslanci volí předsedu Evropského parlamentu.

  Poslanci také volí předsedu Evropské komise.

Kontaktujte Europe Direct

Máte-li nějaké další dotazy k volbám do Evropského parlamentu, kontaktujte Evropskou unii

V rámci EU na telefonním čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezplatný hovor)

Ze země mimo EU na telefonním čísle: 0032 2 299 96 96 (standardní sazba za mezinárodní hovor)