Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб

Гласуването на европейските избори е Вашата възможност да определите какви трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз през следващите пет години.

 

Регистрирайте се сега, за да получавате напомняния за гласуване и да не забравите да използвате гласа си. Защото колкото повече хора гласуват, толкова по-силна става демокрацията.

В Европейския съюз демокрацията може да ни изглежда очевидна днес, но това невинаги е било така.

Не много отдавна милиони европейци са живели във времена, в които не са можели да гласуват или дори да изразяват мнението си свободно. Животът им е можел да бъде застрашен само защото са различни, имат различни убеждения или искат да живеят по различен начин.

Демокрацията е ценен дар, който ни е завещан от предишните поколения. Тя е била техният идеал и те са се борили за нея. Сега е нашият ред да я запазим, да я направим по-силна и да я предадем на следващите поколения.

Най-ефективният начин е да гласуваме - защото колкото повече хора гласуват, толкова по-силна става демокрацията.

На 6 – 9 юни 2024 г. използвай гласа си или друг ще реши вместо теб.

Европейски избори 2024