Využijte svůj hlas. Nenechte za sebe rozhodovat ostatní

Hlasováním v evropských volbách máte možnost přispět k rozhodnutí, na co se má Evropská unie zaměřit v příštích pěti letech.

 

Zaregistrujte se ještě dnes, získávejte aktualizace týkající se voleb a udržujte si přehled o důležitých informacích a klíčových datech. Čím více lidí volí, tím je demokracie silnější.

Demokracie v Evropské unii nám dnes může připadat jako samozřejmost. Vždy tomu tak ale nebylo.

Není to tak dávno, co miliony Evropanů zažily časy, kdy nemohli svobodně volit, a dokonce ani vyjádřit svůj názor. I jejich životy mohly být v ohrožení jen proto, že byli jiní, měli odlišné názory či chtěli žít jinak.

Demokracie je cenný dar, který jsme dostali od předchozích generací. Usilovaly o ni a bojovaly za ni. Nyní je na nás, abychom ji chránili, posilovali a předali dalším pokolením.

Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je hlasovat –⁠ protože čím více lidí volí, tím je demokracie silnější.

Od 6. do 9. června 2024: Využijte svůj hlas, nenechte za sebe rozhodovat ostatní.

Volby do Evropského parlamentu v roce 2024