Käytä ääntäsi. Tai muut päättävät puolestasi

Äänestämällä EU-vaaleissa pääset mukaan päättämään siitä, mihin Euroopan unioni keskittyy seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Ilmoittaudu saamaan sähköpostiisi muistutuksia vaaleista, jotta et unohda äänestää. Sillä mitä useammat äänestävät, sitä vahvempi demokratia meillä on.

Demokratia saattaa vaikuttaa meistä tänä päivänä itsestään selvältä Euroopan unionissa. Näin ei kuitenkaan ole aina ollut.

Ei ole vielä kauaakaan siitä, kun miljoonat eurooppalaiset eivät voineet äänestää tai edes ilmaista mielipidettään vapaasti. Jopa heidän henkensä saattoi olla uhattuna pelkästään siksi, että he olivat erilaisia, heillä oli eriäviä katsomuksia tai he halusivat elää erilaista elämää.

Demokratia on kallisarvoinen lahja edellisiltä sukupolvilta. He tavoittelivat demokratiaa ja taistelivat sen puolesta. Nyt meidän tehtävänämme on säilyttää demokratia, vahvistaa sitä ja siirtää se tuleville sukupolville.

Tehokkain tapa tähän on äänestäminen, sillä mitä useammat ihmiset äänestävät, sitä vahvempi demokratiasta tulee.

6-9. kesäkuuta 2024: Käytä ääntäsi tai muut päättävät puolestasi.

EU-vaalit 2024