Brug din stemme. Ellers tager andre valget for dig

Man kan nemt tage demokratiet for givet i Den Europæiske Union i dag. Men det var langtfra altid tilfældet.

Det er ikke længe siden, at millioner af europæere levede under vilkår, hvor de ikke kunne stemme, endsige ytre sig frit. Det var forbundet med livsfare for dem overhovedet at være anderledes, have afvigende holdninger eller at ønske et andet liv.

Demokratiet er en dyrebar arv fra tidligere generationer. De efterstræbte og kæmpede for det. Nu påhviler det os at værne om demokratiet, at styrke det og videregive det til de kommende generationer.

Den mest effektive måde at gøre dette på er ved at stemme - for jo flere der stemmer, desto stærkere bliver demokratiet.