EU-valget 2024

Letlæst

 • Et kort med alle 27 EU-lande

  Hvad er EU-valget?

  Ved EU-valget vælger

  folk i Den Europæiske Union medlemmer,

  der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet.

  Den Europæiske Union kaldes også EU.

  Der er valg i alle 27 EU-lande.

 • En kalender med teksten "5 år" og ved siden af den en pil, der danner en cirkel

  Hvor ofte er der EU-valg?

  Der er valg hvert femte år.

  Der var senest valg i maj 2019.

 • En kalender med teksten "6.-9. juni, EU-valget 2024"

  Hvornår er der valg igen?

  Det næste EU-valg er 6.-9. juni 2024.

  EU-landene stemmer på forskellige dage.

  For eksempel

  stemmer Nederlandene om torsdagen,

  og Frankrig stemmer om søndagen.

 • En stemmeseddel på vej ned i en stemmeurne med teksten "Stem"

  Hvorfor er det vigtigt at stemme?

  Når man stemmer,

  vælger man medlemmerne af Europa-Parlamentet.

  Disse medlemmers beslutninger

  påvirker din hverdag.

  De har for eksempel

  betydning for job,

  sundhed og miljø.

  Din stemme er vigtig.

  Hvis du stemmer, får du indflydelse.

 • En kvinde, der taler foran et publikum

  Hvad er reglerne for valget?

  Hvis du vil stemme,

  skal du måske først registreres.

  Du kan kun stemme én gang ved hvert valg.

  Du kan stemme, hvis du er EU-borger.

  Du er EU-borger, hvis du er statsborger i et EU-land.

  Du kan stemme ved valget i det EU-land, hvor du er statsborger.

  Bor du i et andet EU-land, kan du stemme dér.

  Du kan kun stille op som kandidat i ét EU-land.

  Det kan være det EU-land, hvor du er statsborger.

  Bor du i et andet EU-land,

  kan du stille op dér i stedet.

 • Et link med teksten "Sådan stemmer du"

  Hvor kan jeg finde info om, hvordan man stemmer?

 • Et link med teksten "Resultater"

  Hvor finder jeg valgresultaterne?

  Du kan finde resultaterne på Europa-Parlamentets hjemmeside.

 • Tre illustrationer: en mønt med eurosymbolet, et dokument med teksten "Lov" og en mand, der taler foran et publikum

  Hvad laver medlemmerne af Europa-Parlamentet?

  Medlemmerne af Europa-Parlamentet kaldes MEP'erne.

  MEP'erne repræsenterer de 450 millioner mennesker, der bor i EU.

  MEP'erne ser på planerne for nye EU-love.

  MEP'erne ændrer også lovene for at gøre dem bedre.

  MEP'erne og EU-Rådet vedtager EU's budget.

  MEP'erne holder øje med, hvordan EU fungerer.

  MEP'erne stemmer om handelsaftaler med lande uden for EU.

  MEP'erne vælger formanden for Europa-Kommissionen.

 • Tre skikkelser (to kvinder og en mand) og teksten "720 MEP'er"

  Hvor mange MEP'er bliver der valgt?

  I 2024 vil der blive valgt 720 MEP'er.

  Antallet af MEP'er besluttes inden hvert valg.

  Der må ikke være mere end 750 MEP'er plus formanden.

  Der er lige nu 705 MEP'er.

  Hvert EU-land kan have mellem 6 og 96 MEP'er.

 • En illustration af en halvcirkel med sektioner i forskellige farver. Sektionerne repræsenterer MEP'erne i de forskellige politiske grupper i afstemningssalen i Strasbourg

  Hvad sker der efter valget?

  De valgte MEP'er danner politiske grupper.

  Grupperne består af MEP'er fra forskellige lande og politiske partier.

  Grupperne har fælles mål.

  MEP'erne vælger en formand for Parlamentet.

  MEP'erne vælger også formanden for Europa-Kommissionen.

Læs mere på EU-valgets hjemmeside.

Kontakt Europe Direct

Har du yderligere spørgsmål om valget til Europa-Parlamentet? Kontakt Den Europæiske Union

Opkald inden for EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Opkald fra lande uden for EU: 0032 2 299 96 96 (international standardtakst)