Käytä ääntäsi. Tai muut päättävät puolestasi

Demokratia saattaa vaikuttaa meistä tänä päivänä itsestään selvältä Euroopan unionissa. Näin ei kuitenkaan ole aina ollut.

Ei ole vielä kauaakaan siitä, kun miljoonat eurooppalaiset eivät voineet äänestää tai edes ilmaista mielipidettään vapaasti. Jopa heidän henkensä saattoi olla uhattuna pelkästään siksi, että he olivat erilaisia, heillä oli eriäviä katsomuksia tai he halusivat elää erilaista elämää.

Demokratia on kallisarvoinen lahja edellisiltä sukupolvilta. He tavoittelivat demokratiaa ja taistelivat sen puolesta. Nyt meidän tehtävänämme on säilyttää demokratia, vahvistaa sitä ja siirtää se tuleville sukupolville.

Tehokkain tapa tähän on äänestäminen, sillä mitä useammat ihmiset äänestävät, sitä vahvempi demokratiasta tulee.