Uporabi svoj glas. Sicer bodo o tvoji prihodnosti odločili drugi

Danes se nam demokracija v Evropski uniji morda zdi samoumevna, ni pa bilo vedno tako.

Ni še dolgo tega, ko milijoni Evropejcev niso imeli pravice glasovati, niti se niso smeli glasno izrekati o zanje pomembnih vprašanjih. Kdor je izstopal iz norme, bodisi po videzu, prepričanju ali načinu življenja, je živel v nenehni nevarnosti.

Demokracija je dragocena zapuščina prejšnjih generacij. Njim je pomenila ideal in zanjo so se borili. Naša naloga pa je, da jo ohranjamo, krepimo in predamo prihodnjim generacijam.

K temu največ prispevamo z glasovanjem, kajti več kot je volivcev, trdnejša je demokracija.