Evropske volitve 2024

Lahko berljivo besedilo

 • Zemljevid z vsemi 27 državami članicami Evropske unije.

  Kaj so evropske volitve?

  Na evropskih volitvah

  ljudje v Evropski uniji volijo poslance, ki jih bodo predstavljali v Evropskem parlamentu.

  Evropski uniji lahko rečemo tudi EU.

  Volitve potekajo v 27 državah članicah EU.

 • Koledar z besedilom „5 let“, poleg njega je puščica, ki oblikuje krog

  Kako pogosto potekajo evropske volitve?

  Volitve potekajo vsakih pet let.

  Zadnje volitve so bile maja 2019.

 • Koledar z besedilom „6.–9. junija, evropske volitve 2024“

  Kdaj bodo naslednje volitve?

  Naslednje volitve bodo potekale od 6. do 9. junija 2024.

  V vseh državah članicah EU volitve ne potekajo na isti dan.

  Na primer,

  na Nizozemskem potekajo volitve v četrtek,

  v Franciji pa v nedeljo.

 • Glasovnica gre v volilno skrinjico, na kateri piše „Volite“.

  Zakaj je pomembno voliti?

  Ko volite,

  izberete poslance Evropskega parlamenta.

  Ti poslanci sprejemajo odločitve,

  ki vplivajo na vaš vsakdan.

  Na primer,

  te odločitve vplivajo na delovna mesta,

  zdravstvo in okolje.

  Vaš glas šteje.

  S tem, ko volite, odločate.

 • Ženska, ki nagovarja občinstvo

  Kakšna so pravila volitev?

  Če želite voliti,

  se boste morda morali prijaviti.

  Na vsakih volitvah lahko volite le enkrat.

  Volite lahko, če ste državljan EU.

  Državljan EU ste, če imate državljanstvo ene od držav članic EU.

  Volite lahko v državi članici, katere državljan ste.

  Če živite v drugi državi članici, lahko volite tam.

  Kandidirate lahko le v eni državi članici.

  To je lahko država članica, katere državljan ste.

  Če pa živite v drugi državi članici,

  lahko kandidirate tam.

 • Povezava, na kateri piše „Kako voliti“

  Kje lahko najdem informacije o tem, kako voliti?

  Na spletnem mestu Evropskega parlamenta lahko preberete, kako poteka glasovanje.

 • Povezava, na kateri piše „Rezultati“

  Kje lahko najdem rezultate volitev?

  Rezultate boste našli na spletnem mestu Evropskega parlamenta.

 • Tri ilustracije: kovanec s simbolom evra, dokument z besedo „Zakonodaja“ in moški, ki nagovarja občinstvo

  Kakšno je delo poslancev Evropskega parlamenta?

  Poslancem Evropskega parlamenta rečemo tudi evropski poslanci.

  Evropski poslanci zastopajo 450 milijonov ljudi, ki živijo v Evropski uniji.

  Evropski poslanci ocenjujejo predloge za nove zakone v Evropski uniji.

  Evropski poslanci tudi spreminjajo zakone, da bi jih izboljšali.

  Evropski poslanci in Svet Evropske unije odločajo o proračunu Evropske unije.

  Evropski poslanci ocenjujejo delo Evropske unije.

  Evropski poslanci glasujejo o trgovinskih sporazumih z državami, ki niso del Evropske unije.

  Evropski poslanci izvolijo predsednika Evropske komisije.

 • Tri osebe (dve ženski in en moški) in besedilo „720 evropskih poslancev“

  Koliko poslancev bo izvoljenih?

  Leta 2024 bo izvoljenih 720 evropskih poslancev.

  Število evropskih poslancev se določi pred vsakimi volitvami.

  Ob predsedniku je lahko v Parlamentu še največ 750 evropskih poslancev.

  Evropskih poslancev je trenutno 705.

  Vsaka država članica ima lahko najmanj 6 in največ 96 evropskih poslancev.

 • Polkrog, zapolnjen z razdelki različnih barv. Razdelki predstavljajo evropske poslance v različnih političnih skupinah v plenarni dvorani v Strasbourgu.

  Kaj se zgodi po volitvah?

  Izvoljeni evropski poslanci se povežejo v politične skupine.

  Politične skupine so sestavljene iz evropskih poslancev, ki prihajajo iz različnih držav in političnih strank.

  Politična skupina ima skupne cilje.

  Evropski poslanci izvolijo predsednika Evropskega parlamenta.

  Evropski poslanci izvolijo tudi predsednika Evropske komisije.

Več o evropskih volitvah je na voljo na spletni strani o evropskih volitvah.