Ευρωπαϊκές εκλογές6-9 Ιουνίου 2024

Πώς θα ψηφίσετε στην Κύπρο

Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν στην Κύπρο στις 9 Ιουνίου 2024. Κάθε Ευρωπαίος/Ευρωπαία πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω μπορεί να ψηφίσει εφόσον έχει εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Είναι επίσης δυνατή η ψηφοφορία από το εξωτερικό (στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο), εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024