Ευρωπαϊκές εκλογές 2024

Κείμενο προσαρμοσμένο για εύκολη κατανόηση

 • Ένας χάρτης με τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Τι είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές;

  Στις ευρωπαϊκές εκλογές

  οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζουν τους βουλευτές

  που θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστή και με τη συντομογραφία ΕΕ.

  Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται και στις 27 χώρες της ΕΕ.

 • Ένα ημερολόγιο που γράφει «5 χρόνια» και δίπλα του ένα βέλος που σχηματίζει κύκλο.

  Κάθε πότε διεξάγονται οι ευρωπαϊκές εκλογές;

  Οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται κάθε 5 χρόνια.

  Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2019.

 • Ένα ημερολόγιο που γράφει «6-9 Ιουνίου, ευρωπαϊκές εκλογές 2024»

  Πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές;

  Οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024.

  Οι εκλογές δεν διεξάγονται την ίδια μέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

  Για παράδειγμα,

  στις Κάτω Χώρες οι εκλογές γίνονται την Πέμπτη,

  ενώ στη Γαλλία γίνονται την Κυριακή.

 • Ένα ψηφοδέλτιο μπαίνει σε κάλπη που γράφει τη λέξη «Ψήφος»

  Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίσετε;

  Με την ψήφο σας

  εκλέγετε τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Οι βουλευτές αυτοί παίρνουν αποφάσεις

  που επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή.

  Για παράδειγμα,

  οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τις δουλειές,

  την υγεία και το περιβάλλον.

  Η ψήφος σας μετράει.

  Όταν ψηφίζετε, ακούγεται η φωνή σας.

 • Μια εικόνα γυναίκας που μιλάει μπροστά σε κοινό.

  Ποιοι είναι οι κανόνες των εκλογών;

  Αν θέλετε να ψηφίσετε,

  είναι πιθανό να πρέπει να γραφτείτε πρώτα στους εκλογικούς καταλόγους.

  Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά σε κάθε εκλογική διαδικασία.

  Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο αν είστε πολίτης της ΕΕ.

  Πολίτης της ΕΕ είστε, αν είστε υπήκοος κάποιας χώρας της ΕΕ.

  Μπορείτε να ψηφίσετε στη χώρα της ΕΕ στην οποία είστε πολίτης.

  Αν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε να ψηφίσετε εκεί.

  Υποψήφιος μπορείτε να είστε μόνο σε μία χώρα της ΕΕ.

  Αυτή μπορεί να είναι η χώρα της ΕΕ στην οποία είστε πολίτης.

  Αν πάλι ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ,

  μπορείτε να είστε υποψήφιος εκεί.

 • Ένας σύνδεσμος που γράφει «Πώς να ψηφίσετε»

  Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πώς θα ψηφίσω;

 • Ένας σύνδεσμος που γράφει «Αποτελέσματα»

  Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα των εκλογών;

  Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 • Τρεις εικόνες: ένα νόμισμα με το σύμβολο του ευρώ, ένα έγγραφο που γράφει «Νόμος» και ένας άντρας που μιλάει μπροστά σε κοινό

  Τι κάνουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

  Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γνωστοί ως ευρωβουλευτές.

  Οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τα 450 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ.

  Οι ευρωβουλευτές ετοιμάζουν τους νέους νόμους της ΕΕ.

  Οι ευρωβουλευτές αλλάζουν επίσης τους νόμους, για να τους κάνουν καλύτερους.

  Οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο της EE αποφασίζουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

  Οι ευρωβουλευτές ελέγχουν πώς λειτουργεί η ΕΕ.

  Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν για τις εμπορικές συμφωνίες με χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ.

  Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Τρεις φιγούρες (δύο γυναίκες και ένας άντρας) και οι λέξεις «720 ευρωβουλευτές»

  Πόσοι ευρωβουλευτές θα εκλεγούν;

  Το 2024 θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές.

  Ο αριθμός των ευρωβουλευτών αποφασίζεται πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση.

  Ο συνολικός αριθμός των ευρωβουλευτών δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 750 συν τον ή την πρόεδρο.

  Σήμερα υπάρχουν 705 ευρωβουλευτές.

  Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να έχει το λιγότερο 6 και το πολύ 96 ευρωβουλευτές.

 • Εικόνα ενός ημικύκλιου χωρισμένου σε τμήματα με διαφορετικά χρώματα. Τα τμήματα αυτά συμβολίζουν τους ευρωβουλευτές των διαφόρων πολιτικών ομάδων σύμφωνα με τη θέση τους στην αίθουσα της ολομέλειας στο Στρασβούργο

  Τι γίνεται μετά τις εκλογές;

  Οι ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί σχηματίζουν πολιτικές ομάδες.

  Οι πολιτικές ομάδες αποτελούνται από ευρωβουλευτές από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

  Κάθε πολιτική ομάδα έχει συγκεκριμένους στόχους.

  Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν έναν ή μία πρόεδρο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν επίσης τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Επικοινωνήστε με την Europe Direct

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλήση από το εσωτερικό της ΕΕ 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν)

Κλήση από τόπο εκτός ΕΕ 0032 2 299 96 96 (συνήθης διεθνής χρέωση)