Ευρωπαϊκές εκλογές6-9 Ιουνίου 2024

Πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές εκλογές

Κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.