Ευρωπαϊκές εκλογές 2024

6-9 Ιουνίου 2024

Πώς μπορώ να ψηφίσω

Επιλέξτε τη χώρα ψηφοφορίας και τη γλώσσα που προτιμάτε για να μάθετε πώς να ψηφίσετε. Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε να ψηφίσετε στη χώρα καταγωγής σας, από το εξωτερικό ή στη χώρα της ΕΕ, όπου ζείτε. Σας επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να πρέπει να εγγραφείτε για να ψηφίσετε.

mazi.eu για τη δημοκρατία

Εγγραφείτε εδώ για να συμμετάσχετε

όσο περισσότεροι πολίτες ψηφίζουν, τόσο ισχυρότερη είναι η δημοκρατία μας!

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

Επικοινωνήστε με την Europe Direct

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλήση από το εσωτερικό της ΕΕ 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν)

Κλήση από τόπο εκτός ΕΕ 0032 2 299 96 96 (συνήθης διεθνής χρέωση)