Ευρωπαϊκές εκλογές

6-9 Ιουνίου 2024

Πώς ψηφίζω;

Επιλέξτε τη χώρα ψηφοφορίας και τη γλώσσα που προτιμάτε για να μάθετε πώς να ψηφίσετε. Ως πολίτης της ΕΕ, μπορείτε να ψηφίσετε στη χώρα καταγωγής σας, από το εξωτερικό ή στη χώρα της ΕΕ, όπου ζείτε. Σας επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να πρέπει να εγγραφείτε για να ψηφίσετε.

Θυμίστε μου να πάω να ψηφίσω

Εγγραφείτε τώρα για να σας στείλουμε υπενθυμίσεις για να ψηφίσετε στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Γίνετε μέλος της κοινότητας mazi.eu

Εγγραφείτε εδώ για να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας και να μας βοηθήσετε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα

Επικοινωνήστε με την Europe Direct

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλήση από το εσωτερικό της ΕΕ 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν)

Κλήση από τόπο εκτός ΕΕ 0032 2 299 96 96 (συνήθης διεθνής χρέωση)