Ευρωπαϊκές εκλογές

6-9 Ιουνίου 2024

Σας ευχαριστούμε που ψηφίσατε στις ευρωπαϊκές εκλογές!

Η ψήφος σας βοήθησε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης και στην ενίσχυση της δημοκρατίας μας.
Οι βουλευτές του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για κρίσιμες θέσεις της ΕΕ και θα συνεχίσουν τις εργασίες του Κοινοβουλίου πάνω σε νομοθετικές προτάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
mazi.eu για τη δημοκρατία

Έλα στην κοινότητα

Πάρε μέρος, συνδέσου, κινητοποίησε

Επικοινωνήστε με την Europe Direct

Για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές, μπορείτε να επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κλήση από το εσωτερικό της ΕΕ 00 800 6 7 8 9 10 11 (δωρεάν)

Κλήση από τόπο εκτός ΕΕ 0032 2 299 96 96 (συνήθης διεθνής χρέωση)