Ευρωπαϊκές εκλογές6-9 Ιουνίου 2024

Μετά τις εκλογές

Οι ευρωπαϊκές εκλογές στις 6-9 Ιουνίου 2024 ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλεγέντες βουλευτές της νέας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σειρά σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ακόμη, θα συνεχίσουν το έργο του Κοινοβουλίου επί νομοθετικών προτάσεων που εκκρεμούν και θα διασφαλίσουν τον δημοκρατικό λελεγχο και την εποπτεία επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργάνων της ΕΕ. Μάθετε τι ακολουθεί μετά τις εκλογές και πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού πολιτικής ηγεσίας.