Ευρωπαϊκές εκλογές6-9 Ιουνίου 2024

Πώς θα ψηφίσετε στην Ελλάδα

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 9 Ιουνίου 2024. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την χρονιά των εκλογών. Εφόσον ολοκληρώσατε την εγγραφή σας για την νέα διαδικασία της επιστολικής ψηφοφορίας εντός της σχετικής προθεσμίας, μπορείτε να ασκήσετε το εκλογικό δικαίωμά σας από απόσταση. Η ψήφος είναι υποχρεωτική πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2024