Európske voľby6. - 9. júna 2024

Ako voliť na Slovensku

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024. Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Dátum poslednej revízie: 26/03/2024