Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Ľahko čitateľná verzia

 • Mapa všetkých 27 krajín Európskej únie

  Čo sú to voľby do Európskeho parlamentu?

  Vo voľbách do Európskeho parlamentu

  ľudia v Európskej únii volia poslancov, ktorí ich budú zastupovať v Európskom parlamente.

  Európska únia je známa pod skratkou „EÚ“.

  Voľby sa konajú vo všetkých 27 krajinách EÚ.

 • List kalendára, na ktorom je text „5 rokov“ a vedľa neho šípka, ktorá opisuje neúplnú kružnicu.

  Ako často sa konajú voľby do Európskeho parlamentu?

  Voľby sa konajú každých 5 rokov.

  Posledné voľby boli v máji 2019.

 • Kalendár, na ktorom je text „ 6. – 9. júna 2024, voľby do Európskeho parlamentu 2024“

  Kedy sa budú konať ďalšie voľby?

  Ďalšie voľby sa budú konať 6. – 9. júna 2024.

  Voľby sa v jednotlivých krajinách EÚ konajú v rôzne dni.

  Napríklad

  v Holandsku budú voľby vo štvrtok

  a vo Francúzsku v nedeľu.

 • Hlasovací lístok putuje do volebnej urny s nápisom „Hlasujte“

  Prečo je dôležité ísť voliť?

  Pri týchto voľbách

  volíte poslancov Európskeho parlamentu.

  Títo poslanci prijímajú rozhodnutia,

  ktoré majú vplyv na váš každodenný život.

  Tieto rozhodnutia

  majú vplyv napríklad na pracovné miesta,

  zdravotnú starostlivosť a životné prostredie.

  Váš hlas je dôležitý.

  Keď volíte, vyjadrujete svoj názor.

 • Obrázok ženy, ktorá hovorí pred publikom

  Aké sú pravidlá volieb?

  Ak chcete hlasovať,

  budete sa možno musieť zaregistrovať.

  V každých voľbách môžete hlasovať len raz.

  Hlasovať môžete, ak ste občanom EÚ.

  Občanom EÚ ste, ak ste štátnym príslušníkom niektorej z krajín EÚ.

  Na voľbách sa môžete zúčastniť v krajine EÚ, ktorej ste občanom.

  Ak žijete v inej krajine EÚ, môžete voliť tam.

  Kandidovať vo voľbách môžete len v jednej krajine EÚ.

  Môže to byť krajina EÚ, ktorej ste občanom.

  Ak žijete v inej krajine EÚ,

  môžete kandidovať tam.

 • Internetový odkaz s textom „Ako hlasovať“

  Kde možno nájsť informácie o tom, ako hlasovať?

 • Internetový odkaz s textom „Výsledky“

  Kde možno nájsť výsledky volieb?

 • Tri obrázky: Minca so symbolom eura, dokument s nápisom „Zákon“ a muž hovoriaci pred publikom

  Čo robia poslanci Európskeho parlamentu?

  Poslanci Európskeho parlamentu sa volajú „europoslanci“.

  Europoslanci zastupujú 450 miliónov ľudí, ktorí žijú v EÚ.

  Europoslanci sa zaoberajú návrhmi nových zákonov EÚ.

  Europoslanci takisto menia zákony a snažia sa ich vylepšiť.

  Europoslanci a Rada EÚ rozhodujú o rozpočte EÚ.

  Europoslanci kontrolujú, ako EÚ funguje.

  Europoslanci hlasujú o obchodných dohodách s krajinami, ktoré nepatria do EÚ.

  Europoslanci volia predsedu Európskej komisie.

 • Tri postavy (dve ženy a jeden muž) a text „720 poslancov Európskeho parlamentu“

  Koľko poslancov sa bude voliť?

  V roku 2024 sa bude voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu.

  O počte poslancov EP sa rozhoduje pred každými voľbami.

  Celkový počet poslancov Európskeho parlamentu nemôže byť vyšší ako 750 plus predseda.

  V súčasnosti je v Európskom parlamente 705 poslancov.

  Každá krajina EÚ musí mať v Európskom parlamente minimálne 6 a maximálne 96 poslancov.

 • Obrázok polkruhu rozdeleného na časti v rôznych farbách. Jednotlivé časti predstavujú poslancov EP z rôznych politických skupín v rokovacej sále v Štrasburgu

  Čo sa stane po voľbách?

  Zvolení poslanci EP pôsobia v politických skupinách.

  Politické skupiny sa skladajú z europoslancov z rôznych krajín a politických strán.

  Skupiny majú spoločné ciele.

  Europoslanci volia predsedu Európskeho parlamentu.

  Europoslanci volia tiež predsedu Európskej komisie.