Európske voľby

6. - 9. júna 2024

Ako voliť

Ak chcete zistiť, ako voliť, zvoľte krajinu, v ktorej volíte, a vyberte si jazyk. Ako občan EÚ môžete voliť vo svojej krajine pôvodu, v zahraničí alebo v krajine EÚ, v ktorej žijete. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch sa môže vyžadovať registrácia.

Chcem dostávať upozornenia týkajúce sa volieb

Zaregistrujte sa, aby ste dostávali upozornenia týkajúce sa volieb a aby ste nezabudli využiť svoj hlas.

Pridajte sa ku komunite spoločne.eu

Zaregistrujte sa tu, pripojte sa k našej komunite a pomôžte nám propagovať voľby do Európskeho parlamentu.

Európske politické strany

Kontaktujte Europe Direct

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa volieb do Európskeho parlamentu sa obráťte na kontaktné miesta Európskej únie

Hovor v rámci EÚ na tel. čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezplatná linka)

Hovor z krajín mimo EÚ na tel. čísle: 0032 2 299 96 96 (štandardná sadzba za medzinárodné hovory)