Európske voľby 20246. - 9. júna 2024

Ako fungujú voľby do Európskeho parlamentu

Každých päť rokov občania Európskej únie volia poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu.

Kontaktuje Europe Direct

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa volieb do Európskeho parlamentu sa obráťte na Európsku úniu

Hovor v rámci EÚ na tel. čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezplatná linka)

Hovor z krajín mimo EÚ na tel. čísle: 0032 2 299 96 96 (štandardná sadzba za medzinárodné hovory)