Använd din röst. Annars bestämmer andra åt dig

I Europeiska unionen kan demokratin kännas som en självklarhet för oss i dag. Men så har det inte alltid varit.

För inte så länge sedan levde miljontals européer under förhållanden då de inte kunde rösta eller ens tala fritt. Deras liv kunde vara i fara bara för att de var annorlunda, hade andra övertygelser eller ville ha ett annat liv.

Demokratin är en värdefull gåva som vi fått ta över från tidigare generationer. De hoppades på den och stred för den. Nu är det upp till oss att bevara den, att göra den starkare och föra den vidare till kommande generationer.

Det effektivaste sättet att göra det är att rösta - för ju fler som röstar, desto starkare blir demokratin.