EU-valet 2024

Lättläst

 • En karta med alla de 27 EU-länderna

  Vad är EU-valet?

  I EU-valet

  röstar EU-borna fram de ledamöter

  som ska företräda dem i Europaparlamentet.

  EU står för Europeiska unionen.

  Valet hålls i alla 27 EU-länder.

 • En kalender med texten ”5 år”; bredvid en pil i form av en cirkel

  Hur ofta hålls EU-valet?

  Valet hålls vart femte år.

  Det senaste valet hölls i maj 2019.

 • En kalender med texten ”6-9 juni, EU-valet 2024”

  När hålls nästa val?

  Nästa val hålls mellan den 6 och 9 juni 2024.

  EU-länderna håller valet på olika dagar.

  Till exempel

  håller Nederländerna valet på torsdagen

  och Frankrike på söndagen.

 • En röstsedel läggs in en valurna med texten ”Rösta”

  Varför är det viktigt att rösta?

  När du röstar

  väljer Europaparlamentets ledamöter.

  Dessa ledamöter fattar beslut

  som påverkar ditt liv.

  Till exempel

  påverkar besluten jobben,

  vården och miljön.

  Din röst räknas.

  Om du röstar gör du din röst hörd.

 • En bild visar en kvinna som talar inför åhörare

  Vilka regler gäller för valet?

  Om du vill rösta

  kan du behöva registrera dig.

  Du kan bara rösta en gång i varje val.

  Du kan rösta om du är EU-medborgare.

  Du är EU-medborgare om du är medborgare i ett EU-land.

  Du kan rösta i valet i det EU-land där du är medborgare.

  Om du bor i ett annat EU-land kan du rösta där.

  Du kan bara ställa upp som kandidat i ett EU-land.

  Det kan vara det EU-land där du är medborgare.

  Bor du i ett annat EU-land

  kan du kandidera där.

 • En länk med texten ”Hur röstar man”

  Var tar jag reda på mer om hur man röstar?

 • En länk med texten ”Resultat”

  Var hittar jag valresultaten?

 • Tre illustrationer: ett mynt med eurosymbolen, ett dokument med texten ”Lag” och en man som talar inför åhörare

  Vad gör Europaparlamentets ledamöter?

  De som sitter i parlamentet kallas ledamöter.

  Ledamöterna företräder de 450 miljoner människor som bor i EU.

  Ledamöterna går igenom förslag på nya EU-lagar.

  Ledamöterna ändrar också lagarna så att de blir bättre.

  Ledamöterna och ministerrådet beslutar om EU:s budget.

  Ledamöterna håller koll på hur EU fungerar.

  Ledamöterna röstar om handelsavtal med länder utanför EU.

  Ledamöterna röstar fram EU-kommissionens ordförande.

 • Tre figurer, två kvinnor och en man, och texten ”720 ledamöter”

  Hur många ledamöter ska väljas?

  2024 kommer 720 ledamöter att väljas.

  Antalet ledamöter bestäms före varje val.

  Det totala antalet ledamöter får inte vara högre än 750 plus talmannen.

  Just nu är det 705 ledamöter.

  Varje EU-land kan ha minst 6 ledamöter och högst 96.

 • Illustration av en halvcirkel där olika delar har olika färg. Färgerna representerar de olika politiska grupperna i plenisalen där omröstningarna sker i Strasbourg.

  Vad händer efter valet?

  De valda ledamöterna sätter igång och bildar politiska grupper.

  I de politiska grupperna finns ledamöter från olika länder och olika politiska partier.

  Grupperna har gemensamma politiska mål.

  Ledamöterna röstar fram en talman för Europaparlamentet.

  Ledamöterna röstar också fram EU-kommissionens ordförande.