EU-valet6-9 juni 2024

Efter valet

Europaparlamentsvalet den 6-9 juni 2024 innebär ett nytt viktigt steg för Europeiska unionen. De nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet kommer att fatta ett antal viktiga beslut om vilka som kommer att leda EU-institutionerna, och återuppta parlamentets arbete med att ta fram och godkänna lagstiftning och hålla Europeiska kommissionen och andra EU-organ ansvariga. Ta reda på vad som händer efter valen och hur Europaparlamentet spelar en nyckelroll i processen.