Europskiizbori2024.

6. - 9. lipnja 2024.
zajednoza.eu za demokraciju

Prijavite se za sudjelovanje

što više ljudi glasa, to je naša demokracija snažnija!

Europske političke stranke

Kontaktirajte Europe Direct

Za sva dodatna pitanja o europskim izborima obratite se na Europska unija

Poziv iz EU-a 00 800 6 7 8 9 10 11 (besplatni telefon)

Poziv iz zemalja izvan EU-a 0032 2 299 96 96 (standardna međunarodna stopa)