EU-valet 2024

6-9 juni 2024

Så röstar du

Välj det land där du röstar och det språk du föredrar för att få veta hur det går till att rösta. Som EU-medborgare kan du rösta i ditt hemland, från utlandet eller i det EU-land där du bor. Observera att det eventuellt krävs registrering för att rösta.

tillsammansieuropa.eu för demokrati

Anmäl dig här om du vill engagera dig

ju fler människor som röstar, desto starkare blir vår demokrati!

Europeiska politiska partier

Kontakta Europe Direct

Om du har några fler frågor om valet till Europaparlamentet kan du kontakta Europeiska unionen

Om du ringer inom EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Om du ringer från ett nummer utanför EU: 0032 2 299 96 96 (internationell normaltaxa)