EU-valet

6-9 juni 2024

Tack för att du röstat i valet till Europaparlamentet!

Din röst har hjälpt till att forma Europas framtid och göra demokratin starkare.
De nyvalda ledamöterna av Europaparlamentet kommer att spela en avgörande roll i besluten om viktiga tillsättningar i EU och återuppta parlamentets arbete kring lagar som spelar roll i alla européers liv.
tillsammansieuropa.eu för demokrati

Gå med i nätverket

Delta, få kontakt, aktivera

Kontakta Europe Direct

Om du har några fler frågor om valet till Europaparlamentet kan du kontakta Europeiska unionen

Om du ringer inom EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Om du ringer från ett nummer utanför EU: 0032 2 299 96 96 (internationell normaltaxa)