EU-valet2024

6-9 juni 2024
tillsammansieuropa.eu för demokrati

Anmäl dig här om du vill engagera dig

ju fler människor som röstar, desto starkare blir vår demokrati!

Europeiska politiska partier

Kontakta Europe Direct

Om du har några fler frågor om valet till Europaparlamentet kan du kontakta Europeiska unionen

Om du ringer inom EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Om du ringer från ett nummer utanför EU: 0032 2 299 96 96 (internationell normaltaxa)