Wyboryeuropejskie2024

6-9 czerwca 2024
wspolnie.eu dla demokracji

Zarejestruj się i zaangażuj

im więcej osób weźmie udział w wyborach, tym silniejsza stanie się nasza demokracja!

Europejskie partie polityczne

Skontaktuj się z Europe Direct

Ewentualne dalsze pytania dotyczące wyborów europejskich prosimy kierować do Unia Europejska

Połączenie wewnątrz UE 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezpłatne)

Połączenie spoza UE 0032 2 299 96 96 (standardowa stawka międzynarodowa)