Eiropas vēlēšanas

2024. gada 6. - 9. jūnijs

Paldies, ka balsoji Eiropas vēlēšanās!

Tavs balsojums ir palīdzējis veidot Eiropas nākotni un stiprināt mūsu demokrātiju.
Jaunievēlētajiem Eiropas Parlamenta deputātiem būs būtiska loma lēmumu pieņemšanā par svarīgākajiem ES amatiem, un viņi atsāks Parlamenta darbu pie tiesību aktiem, kas būtiski ietekmē visu eiropiešu dzīvi.
mesesamkopa.eu par demokrātiju

Pievienojies mūsu kopienai

Piedalies, sazinies, rīkojies!

Europe Direct centru kontakti

Ja tev ir papildu jautājumi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lūdzam sazināties ar Eiropas Savienību

Ja zvani no ES: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezmaksas tālrunis)

Ja zvani no valsts ārpus ES: 0032 2 299 96 96 (standarta starptautiskais tarifs)