Europese verkiezingen6-9 juni 2024

Hoe wordt er gezorgd voor vrije en eerlijke Europese verkiezingen?

Het democratische proces staat of valt met vrije en eerlijke verkiezingen. Kiezers moeten hun stem zonder inmenging of manipulatie kunnen uitbrengen. Daarom hebben de lidstaten en organen van de EU allerlei maatregelen genomen om kwaadwillige inmenging, desinformatie, cyberaanvallen en datalekken tijdens de Europese verkiezingen te voorkomen.