Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimised

Lihtsas keeles versioon

 • Kaart 27 Euroopa Liidu riigiga.

  Mis on Euroopa Parlamendi valimised?

  Euroopa Parlamendi valimistel

  hääletavad Euroopa Liidu elanikud inimeste poolt,

  kes neid Euroopa Parlamendis esindama hakkavad.

  Euroopa Liitu nimetatakse ka ELiks.

  Valimised toimuvad kõigis 27 ELi riigis.

 • Kalender kirjaga „5 aastat“ ja selle kõrval ringikujuline nool.

  Kui tihti toimuvad Euroopa Parlamendi valimised?

  Valimised toimuvad iga 5 aasta tagant.

  Viimati toimusid valimised 2019. aasta mais.

 • Kalender tekstiga „6.–9. juuni, Euroopa Parlamendi valimised“.

  Millal on järgmised valimised?

  Järgmised valimised on 6.–9. juunil 2024.

  ELi riikides on valimised eri päevadel.

  Näiteks

  Madalmaades on valimised neljapäeval

  ja Prantsusmaal on valimised pühapäeval.

 • Valimissedel läheb valimiskasti, millel on kiri „Hääleta“.

  Miks on oluline hääletada?

  Kui sa hääletad,

  siis valid sa Euroopa Parlamendi liikmed.

  Euroopa Parlamendi liikmed

  teevad otsuseid, mis mõjutavad sinu igapäevaelu.

  Näiteks

  mõjutavad need otsused töökohti,

  tervishoidu ja keskkonda.

  Sinu hääl loeb.

  Kui sa hääletad, siis sa otsustad.

 • Naine räägib kuulajate ees.

  Millised on valimiste reeglid?

  Kui tahad hääletada,

  pead sa selleks võib-olla registreeruma.

  Kõigil valimistel saad sa hääletada ainult ühe korra.

  Saad hääletada, kui oled ELi kodanik.

  ELi kodanik oled siis, kui sul on mõne ELi riigi kodakondsus.

  Valimistel saad hääletada selles ELi riigis, mille kodanik sa oled.

  Kui sa elad teises ELi riigis, saad hääletada seal.

  Sa saad kandideerida ainult ühes ELi riigis.

  See võib olla see ELi riik, mille kodanik sa oled.

  Kui sa elad teises ELi riigis,

  saad sa seal kandideerida.

 • Link kirjaga „Kuidas hääletada“

  Kust ma leian hääletamise kohta teavet?

 • Link kirjaga „Tulemused“

  Kus ma näen valimiste tulemusi?

  Valimiste tulemusi näed Euroopa Parlamendi kodulehel.

 • Kolm illustratsiooni: euro sümboliga münt, dokument kirjaga „Seadus“ ja mees, kes räägib kuulajate ees

  Mida teevad Euroopa Parlamendi liikmed?

  Euroopa Parlamendi liikmeid võib nimetada ka parlamendiliikmeteks.

  Parlamendiliikmed esindavad 450 miljonit inimest, kes ELis elavad.

  Parlamendiliikmed plaanivad uusi ELi seadusi.

  Parlamendiliikmed muudavad ka seadusi, et neid paremaks teha.

  Parlamendiliikmed ja ELi nõukogu otsustavad, kuidas EL oma raha kasutab.

  Parlamendiliikmed kontrollivad, kuidas EL töötab.

  Parlamendiliikmed otsustavad, kas teha EList väljaspool asuvate riikidega kokkuleppeid kaupade vahetamiseks.

  Parlamendiliikmed valivad Euroopa Komisjoni presidendi.

 • Kolm inimesekuju (kaks naist ja mees) ning kiri „720 parlamendiliiget“.

  Mitu parlamendiliiget valitakse?

  1. aastal valitakse 720 parlamendiliiget.

  Parlamendiliikmete arv otsustatakse enne valimisi.

  Parlamendiliikmeid võib lisaks presidendile kokku olla kuni 750.

  Praegu on parlamendiliikmeid 705.

  Igat ELi riiki esindab kõige vähem 6 ja kõige rohkem 96 parlamendiliiget.

 • Erinevat värvi sektoritega poolring. Sektorid tähistavad erinevaid parlamendifraktsioone Strasbourgi istungisaalis.

  Mis juhtub pärast valimisi?

  Valituks osutunud parlamendiliikmed moodustavad fraktsioonid.

  Fraktsioonid koosnevad erinevatest riikidest ja parteidest pärit parlamendiliikmetest.

  Fraktsioonidel on ühised eesmärgid.

  Parlamendiliikmed valivad parlamendi presidendi.

  Parlamendiliikmed valivad ka Euroopa Komisjoni presidendi.

Võtke ühendust talitusega Europe Direct

Kui teil on Euroopa Parlamendi valimiste kohta küsimusi, võtke ühendust Euroopa Liiduga

ELi riikidest helistades: 00 800 67 89 10 11 (tasuta kõne)

Väljastpoolt ELi helistades: 00 32 2 299 96 96 (standardne rahvusvaheline kõnetasu)