2024 m. Europos Parlamento rinkimai

Lengvai skaitoma versija

 • Visų 27 Europos Sąjungos šalių žemėlapis

  Kas yra Europos Parlamento rinkimai?

  Per Europos Parlamento rinkimus

  Europos Sąjungos gyventojai renka narius.

  Šie nariai atstovaus gyventojams Europos Parlamente.

  Europos Sąjunga trumpai vadinama ES.

  Rinkimai vyksta visose 27 ES šalyse.

 • Kalendorius su žodžiais „5 metai“, šalia jo – apskritimą sudaranti rodyklė

  Kaip dažnai vyksta Europos Parlamento rinkimai?

  Rinkimai vyksta kas 5 metus.

  Paskutinieji rinkimai vyko 2019 m. gegužės mėn.

 • Kalendorius su tekstu „2024 m. Europos Parlamento rinkimai, birželio 6–9 d.“

  Kada vyks kiti rinkimai?

  Kiti rinkimai vyks 2024 m. birželio 6–9 d.

  ES šalys rinkimus rengia skirtingomis dienomis.

  Pavyzdžiui,

  Nyderlanduose rinkimai vyksta ketvirtadienį,

  o Prancūzijoje sekmadienį.

 • Balsavimo biuletenis įkrenta į balsadėžę su užrašu „Balsuoti“

  Kodėl svarbu balsuoti?

  Balsuodami

  renkate Europos Parlamento narius.

  Šie nariai priima sprendimus,

  kurie daro poveikį jūsų kasdieniam gyvenimui.

  Pavyzdžiui,

  šie sprendimai daro poveikį darbo vietoms,

  sveikatos priežiūrai ir aplinkai.

  Jūsų balsas yra svarbus.

  Balsuodami jūs išreiškiate savo nuomonę.

 • Paveikslėlyje moteris, kalbanti priešais auditoriją.

  Kokios yra rinkimų taisyklės?

  Norint balsuoti

  reikia registruotis.

  Vienuose rinkimuose galite balsuoti tik 1 kartą.

  Balsuoti gali tik ES piliečiai.

  Esate ES pilietis, jei turite ES šalies pilietybę.

  Balsuoti rinkimuose galite ES šalyje, kurios pilietis esate.

  Jei gyvenate kitoje ES šalyje, galite balsuoti ten.

  Kandidatuoti į EP narius galite tik vienoje ES šalyje.

  Tai gali būti ES šalis, kurios pilietis esate.

  Arba jei gyvenate kitoje ES šalyje,

  galite iškelti savo kandidatūrą ten.

 • Nuoroda su tekstu „Kaip balsuoti“

  Kur rasti informaciją apie balsavimo tvarką?

  Kaip balsuoti, galite sužinoti Europos Parlamento interneto svetainėje.

 • Nuoroda su tekstu „Rezultatai“

  Kur galima rasti rinkimų rezultatus?

  Rinkimų rezultatus rasite Europos Parlamento interneto svetainėje.

 • Trys iliustracijos: moneta su euro simboliu, dokumentas su užrašu „Teisės aktas“ ir priešais auditoriją kalbantis vyras

  Ką veikia Europos Parlamento nariai?

  Europos Parlamento nariai trumpai vadinami EP nariais.

  EP nariai atstovauja 450 milijonams ES gyventojų.

  EP nariai nagrinėja pasiūlymus dėl naujų teisės aktų.

  EP nariai taip pat gerina teisės aktus juos keisdami.

  EP nariai ir ES Taryba priima sprendimus dėl ES biudžeto.

  EP nariai prižiūri, kaip veikia ES.

  EP nariai balsuoja dėl prekybos susitarimų su ne ES šalimis.

  EP nariai renka Europos Komisijos pirmininką.

 • Trys figūros (dvi moterys ir vyras) ir tekstas „720 EP narių“

  Kiek EP narių bus išrinkta?

  2024 m. bus išrinkta 720 EP narių.

  EP narių skaičius nustatomas prieš kiekvienus rinkimus.

  EP narių negali būti daugiau kaip 751 įskaitant pirmininką.

  Šiuo metu yra 705 EP nariai.

  Kiekviena ES šalis turi ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 96 EP narius.

 • Iliustracijoje – pusratis, kurį sudaro skirtingų spalvų skiltys. Skiltys reiškia skirtingų frakcijų EP narius balsavimo salėje Strasbūre.

  Kas vyksta po rinkimų?

  Išrinktieji EP nariai formuoja frakcijas.

  Frakcijas sudaro EP nariai iš įvairių šalių ir įvairių politinių partijų.

  Frakcijos turi bendrus tikslus.

  EP nariai išrenka Parlamento pirmininką.

  EP nariai taip pat renka Europos Komisijos pirmininką.

„Europe Direct“ centrų kontaktai

Jei turite daugiau klausimų apie Europos Parlamento rinkimus, prašome kreiptis į Europos Sąjungą

Skambinkite iš ES šalies: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamas telefonas)

Skambinkite iš ne ES šalies: 0032 2 299 96 96 (standartinis tarptautinis tarifas)