Wybory europejskie w 2024 roku

Tekst łatwy do czytania

 • Mapa ze wszystkimi 27 państwami Unii Europejskiej

  Czym są wybory europejskie?

  W wyborach europejskich

  obywatele Unii Europejskiej głosują na członków Parlamentu.

  Członkowie ci reprezentują ich w Parlamencie.

  Unia Europejska nazywa się też UE.

  Wybory odbywają się we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej.

 • Kalendarz z napisem „5 lat”. Obok strzałka w formie okręgu.

  Jak często odbywają się wybory europejskie?

  Wybory odbywają się co 5 lat.

  Ostatnie wybory były w maju 2019 roku.

 • Kalendarz z napisem „6–9 czerwca, wybory europejskie 2024”

  Kiedy odbędą się następne wybory?

  Następne wybory są od 6 do 9 czerwca 2024 roku.

  Państwa Unii Europejskiej mają wybory w różne dni.

  Na przykład

  w Holandii wybory są w czwartek.

  We Francji wybory są w niedzielę.

 • Karta do głosowania wpada do urny z napisem „Zagłosuj”

  Dlaczego trzeba głosować w wyborach?

  Kiedy głosujesz w wyborach,

  wybierasz posłów do Parlamentu Europejskiego.

  Posłowie podejmują decyzje.

  Te decyzje wpływają na twoje codzienne życie.

  Na przykład

  ich decyzje dotyczą pracy,

  opieki zdrowotnej i środowiska.

  Twój głos się liczy.

  Kiedy głosujesz, możesz coś zmienić.

 • Ilustracja przedstawiająca kobietę przemawiającą do grupy ludzi

  Jakie są zasady wyborów?

  Aby głosować w wyborach,

  może musisz się zarejestrować.

  W każdych wyborach możesz głosować tylko raz.

  Możesz głosować, jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej.

  Jesteś obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej.

  Możesz głosować w kraju Unii Europejskiej, którego jesteś obywatelem.

  Jeżeli mieszkasz w innym kraju Unii Europejskiej, możesz głosować w tym kraju.

  W wyborach możesz kandydować tylko w jednym kraju Unii Europejskiej.

  Może to być kraj Unii Europejskiej, którego jesteś obywatelem.

  Jeżeli mieszkasz w innym kraju Unii Europejskiej,

  możesz kandydować w tym kraju.

 • Link do tekstu „Jak głosować”
 • Link z tekstem „Wyniki”

  Gdzie mogę znaleźć wyniki wyborów?

  Wyniki wyborów będą na stronie Parlamentu Europejskiego.

 • Trzy ilustracje – moneta z symbolem euro, dokument zatytułowany „Prawo” i mężczyzna przemawiający do grupy ludzi

  Co robią posłowie do Parlamentu Europejskiego?

  Członkowie Parlamentu Europejskiego to posłowie.

  Posłowie reprezentują 450 milionów mieszkańców Unii Europejskiej.

  Posłowie analizują propozycje nowych przepisów Unii Europejskiej.

  Posłowie zmieniają przepisy. Posłowie chcą je ulepszyć.

  Posłowie i Rada Unii Europejskiej decydują o budżecie Unii Europejskiej.

  Posłowie kontrolują funkcjonowanie Unii Europejskiej.

  Posłowie głosują nad umowami handlowymi. Unia Europejska zawiera umowy z państwami spoza Unii Europejskiej.

  Posłowie wybierają przewodniczącego Komisji Europejskiej.

 • Trzy postacie (dwie kobiety i mężczyzna) i tekst „720 posłów”

  Ilu wybierzemy posłów?

  W 2024 roku wybierzemy 720 posłów.

  Decyzja o liczbie posłów zapada przed każdymi wyborami.

  Nie może być więcej niż 750 posłów plus przewodniczący.

  Obecnie mamy 705 posłów.

  Każde państwo Unii Europejskiej może mieć minimalnie 6 posłów i maksymalnie 96 posłów.

 • Półkole z sekcjami w różnych kolorach. Kolory to miejsca, gdzie zasiadają posłowie z różnych grup politycznych w sali obrad w Strasburgu.

  Co dzieje się po wyborach?

  Wybrani posłowie tworzą grupy polityczne.

  W grupach politycznych są posłowie z różnych krajów. Posłowie są z różnych partii politycznych.

  Grupy polityczne mają wspólne cele.

  Posłowie wybierają przewodniczącego Parlamentu.

  Posłowie wybierają też przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z Europe Direct

Ewentualne dalsze pytania dotyczące wyborów europejskich kieruj do Unii Europejskiej

Połączenie wewnątrz UE 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezpłatne)

Połączenie spoza UE 0032 2 299 96 96 (standardowa stawka międzynarodowa)