Eiropas vēlēšanas2024. gada 6. - 9. jūnijs

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana

Pienākumi

Sava divarpus gadus ilgā, atjaunojamā pilnvaru termiņa laikā priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Parlamentu attiecībās ar citām ES iestādēm un ārpasauli.

Priekšsēdētājs vada Parlamenta darbu un plenārsēdes, kā arī paziņo par ES budžeta galīgo pieņemšanu.

Katras Eiropadomes sanāksmes sākumā priekšsēdētājs izklāsta Parlamenta viedokli par darba kārtības un citiem jautājumiem.

Vēlēšanas

Parlamenta priekšsēdētāju aizklātā balsojumā ievēlē Eiropas Parlamenta deputāti. Balsojums notiek pirmajā plenārsesijā pēc Eiropas vēlēšanām.

Kandidātus šim amatam var izvirzīt politiskās grupas vai grupas, kurās ir vismaz 36 EP deputāti.

Kandidāts, kurš saņem absolūto balsu vairākumu, iegūst amatu.

Ja pēc trim balsošanas kārtām neviens no kandidātiem absolūto balsu vairākumu neiegūst, divi kandidāti ar lielāko balso skaitu sacenšas galīgajā balsojumā, kā uzvarētājs tiek pasludināts par jauno Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Deputāti uzreiz pēc priekšsēdētāja vēlēšanām ievēlē 14 priekšsēdētāja vietniekus un piecus kvestorus.