EU-valget

6.-9.juni 2024

Tak, fordi du stemte ved valget til Europa-Parlamentet!

Din stemme har været med til at forme Europas fremtid og gøre vores demokrati stærkere.
De nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet vil spille en vigtig rolle i beslutninger om centrale EU-poster og vil genoptage Parlamentets arbejde med lovgivning, der gør en forskel i alle europæeres liv.
sammen-om.eu for demokratiet

Bliv en del af fællesskabet

Deltag, skab forbindelse, aktivér

Kontakt Europe Direct

Har du yderligere spørgsmål om valget til Europa-Parlamentet? Kontakt Den Europæiske Union

Opkald inden for EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Opkald fra lande uden for EU: 0032 2 299 96 96 (international standardtakst)