EU-valget6.-9.juni 2024

Hvordan EU-valget foregår

Hvert femte år vælger borgerne i Den Europæiske Union medlemmer til Europa-Parlamentet.