EU-valget6.-9.juni 2024

Valg af formand for Europa-Parlamentet

Ansvarsområder

Formanden vælges for en periode på to et halvt år, som kan forlænges. Formanden repræsenterer Europa-Parlamentet over for andre EU-institutioner og omverdenen.

Formanden leder også Parlamentets aktiviteter, er mødeleder på plenarmøderne og erklærer EU's budget for endeligt vedtaget.

Ved begyndelsen af hvert møde i Det Europæiske Råd fremlægger Europa-Parlamentets formand Parlamentets synspunkter vedrørende punkterne på dagsordenen og andre emner.

Valg

Parlamentets formand vælges af medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP'erne) ved en hemmelig afstemning. Det sker på det første plenarmøde efter valget.

Politiske grupper eller grupper med mindst 36 MEP'er kan indstille deres kandidater til posten.

Den kandidat, der får et absolut flertal af de afgivne stemmer, får posten.

Hvis ingen af kandidaterne får absolut flertal efter tre afstemningsrunder, konkurrerer de to øverste kandidater i en sidste afstemning, hvor den person, der får flest stemmer, erklæres for den nye formand for Europa-Parlamentet.

Umiddelbart efter afstemningen vil MEP'erne vælge de 14 næstformænd og fem kvæstorer.