EU-valet 20246-9 juni 2024

Hur EU-valet fungerar

Vart femte år väljer EU:s medborgare ledamöter till Europaparlamentet.

Kontakta Europe Direct

Om du har några fler frågor om valet till Europaparlamentet kan du kontakta Europeiska unionen

Om du ringer inom EU: 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis)

Om du ringer från ett nummer utanför EU: 0032 2 299 96 96 (internationell normaltaxa)