Wybory europejskie 20246-9 czerwca 2024

Na jakich zasadach odbywają się wybory europejskie

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Skontaktuj się z Europe Direct

Ewentualne dalsze pytania dotyczące wyborów europejskich prosimy kierować do Unia Europejska

Połączenie wewnątrz UE 00 800 6 7 8 9 10 11 (bezpłatne)

Połączenie spoza UE 0032 2 299 96 96 (standardowa stawka międzynarodowa)