Europos Parlamento rinkimai2024 m. birželio 6-9 d.

Po rinkimų

2024 m. birželio 6–9 d. vykstantys Europos Parlamento rinkimai atvers kitą Europos Sąjungos puslapį. Naujai išrinkti Europos Parlamento nariai (EP nariai) priims daug svarbių sprendimų dėl ES institucijų vadovų ir atnaujins Parlamento darbą priimant teisės aktus ir reikalaujant Europos Komisijos ir kitų institucijų atsiskaityti už nuveiktus darbus. Sužinokite, kas vyksta po rinkimų, ir kokį vaidmenį Europos Parlamentas atlieka šiame procese.