Europos Parlamento rinkimai2024 m. birželio 6-9 d.

Europos Parlamento pirmininko rinkimai

Atsakomybės

Išrinktas dvejų su puse metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta, pirmininkas atstovauja Europos Parlamentui bendraudamas su kitomis ES institucijomis ir išoriniu pasauliu.

Pirmininkas taip pat vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenarinėms sesijoms ir skelbia galutinai priimtą ES biudžetą.

Kiekvieno Europos Vadovų Tarybos posėdžio pradžioje Europos Parlamento pirmininkas išdėsto Parlamento požiūrį į darbotvarkę ir kitus klausimus.

Rinkimai

Parlamento pirmininką slaptu balsavimu renka Europos Parlamento nariai (EP nariai). Tai vyksta pirmosios plenarinės sesijos po rinkimų metu.

Savo kandidatus šioms pareigoms gali siūlyti politinės grupės arba grupės, kuriose yra ne mažiau kaip 36 EP nariai.

Pareigos atitenka kandidatui, surinkusiam absoliučią balsų daugumą.

Jei po trijų balsavimo turų nė vienas iš kandidatų nesurenka absoliučios balsų daugumos, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai varžosi galutiniame balsavime. Parlamento pirmininku yra paskelbiamas daugiau balsų surinkęs kandidatas.

Iš karto po balsavimo EP nariai išrinks 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestorius.