Wybory europejskie6-9 czerwca 2024

Po wyborach

Wybory europejskie 6 - 9 czerwca 2024 r. otwierają nowy rozdział dla Unii Europejskiej. Nowo wybrani posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego podejmą szereg kluczowych decyzji dotyczących tego, kto będzie kierował instytucjami UE, oraz wznowią prace Parlamentu nad uchwalaniem przepisów oraz rozliczaniem pracy Komisji Europejskiej i innych organów UE. Dowiedz się, co stanie się po wyborach oraz o kluczowej roli Parlamentu Europejskiego w tym procesie.