Eiropas vēlēšanas2024. gada 6. - 9. jūnijs

Kā notiek Eiropas vēlēšanas

Reizi piecos gados Eiropas Savienības pilsoņi ievēlē Eiropas Parlamenta deputātus.