Wybory europejskie6-9 czerwca 2024

Wybór Przewodniczącego lub Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego

Obowiązki

Wybierany(-na) na odnawialną dwuipółletnią kadencję, Przewodniczący(-ca) reprezentuje Parlament Europejski w relacjach z innymi instytucjami UE oraz kontaktach ze światem zewnętrznym.

Przewodniczący(-ca) kieruje również pracami Parlamentu, przewodniczy sesjom plenarnym i ogłasza ostateczne przyjęcie budżetu UE.

Na początku każdego posiedzenia Rady Europejskiej, Przewodniczący(-ca) Parlamentu Europejskiego przedstawia punkt widzenia Parlamentu w odniesieniu do punktów porządku obrad i innych tematów.

Wybór

Przewodniczący lub Przewodnicząca Parlamentu jest wybierany(-na) przez posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego w tajnym głosowaniu., które odbywa się na pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich.

Kandydatury na to stanowisko mogą zgłaszać grupy polityczne lub grupa co najmniej 36 posłów lub posłanek do PE.

Kandydat(ka), który(-ra) otrzyma bezwzględną większość oddanych głosów, obejmuje stanowisko.

Jeśli nikt nie otrzyma bezwzględnej większości po trzech rundach głosowania, w ostatecznym głosowaniu rywalizują dwie osoby z największą ilością głosów z poprzedniego głosowania; osoba, która otrzyma najwięcej głosów, zostaje nowym Przewodniczącym lub Przewodniczącą Parlamentu Europejskiego.

Bezpośrednio po głosowaniu, posłowie i posłanki wybierają 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów.