EU-valet6-9 juni 2024

Valet av Europaparlamentets talman

Ansvarsområden

Talmannen väljs för en period av två och ett halvt år, med möjlighet att bli omvald efter det, och företräder Europaparlamentet i kontakter med andra EU-institutioner och omvärlden.

Talmannen leder också parlamentets verksamhet, t.ex. plenarsammanträdena, och förklarar EU:s budget slutgiltigt antagen.

I början av varje möte i Europeiska rådet redogör talmannen för parlamentets ståndpunkt i frågorna som ska avhandlas.

Val

Europaparlamentets talman väljs av parlamentets ledamöter i en sluten omröstning. Den äger rum under det första plenarsammanträdet efter EU-valet.

Kandidater till posten kan nomineras av parlamentets politiska grupper, eller av grupperingar av minst 36 ledamöter.

Om någon kandidat får över hälften av rösterna får han eller hon jobbet.

Om ingen av kandidaterna får absolut majoritet efter tre omröstningsomgångar går de två kandidaterna med flest röster vidare till en slutomröstning, där den person som får flest röster blir Europaparlamentets nya talman.

Direkt efter omröstningen väljer ledamöterna också 14 vice talmän och fem kvestorer.