Evropské volby6.–9. června 2024

Volba předsedy či předsedkyně Evropského parlamentu

Kompetence

Předseda je volen na obnovitelné funkční období v délce dvou a půl roku a zastupuje Evropský parlament při jednání s ostatními orgány EU a vnějším světem.

Řídí také činnost Parlamentu, předsedá plenárním zasedáním a prohlašuje rozpočet EU za přijatý s konečnou platností.

Na začátku každého zasedání Evropské rady vyjadřuje předseda Evropského parlamentu stanovisko Parlamentu k bodům pořadu jednání a dalším tématům.

Volba

Poslanci Evropského parlamentu si svého předsedu či předsedkyni volí tajným hlasováním. To se koná na prvním plenárním zasedání po volbách.

Své nominace na tuto funkci mohou navrhnout politické skupiny nebo skupiny nejméně 36 poslanců EP.

Funkci získá kandidát, který obdrží absolutní většinu odevzdaných hlasů.

Pokud po třech kolech hlasování žádný z kandidátů absolutní většinu nezíská, utkají se v konečném hlasování dva nejúspěšnější kandidáti. Novým předsedou Parlamentu se stane ten, který obdrží nejvíce hlasů.

Ihned po hlasování volí poslanci 14 místopředsedů a pět kvestorů.