Ευρωπαϊκές εκλογές6-9 Ιουνίου 2024

Εκλογή προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Καθήκοντα

Ο/Η πρόεδρος εκλέγεται για ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών και εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις σχέσεις του με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή.

Διευθύνει επίσης τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, προεδρεύει των συνόδων της ολομέλειας και ανακοινώνει την τελική έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο/η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκθέτει τις θέσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και άλλα ζητήματα.

Πώς εκλέγεται

Ο/η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται από τους ευρωβουλευτές με μυστική ψηφοφορία, στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από τις πολιτικές ομάδες ή από τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτές και το αξίωμα ανατίθεται σε όποιον/α υποψήφιο/α στηριχθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων.

Εάν καμία υποψηφιότητα δεν στηριχθεί από την απόλυτη πλειοψηφία σε τρεις γύρους ψηφοφορίας, διεξάγεται τελική ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους υποψηφίους του τρίτου γύρου και όποιος/α λάβει τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσεται νέος/α πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές θα εκλέξουν τους 14 αντιπροέδρους και τους πέντε κοσμήτορες.