EU-vaalit6.-9. kesäkuuta 2024

Euroopan parlamentin puhemiehen valinta

Tehtävät

Euroopan parlamentin puhemies valitaan toimikaudeksi, joka on kaksi ja puoli vuotta ja voidaan uusia. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin unionin toimielimiin.

Puhemies myös ohjaa parlamentin toimintaa ja johtaa täysistuntokeskusteluja sekä vahvistaa EU:n talousarvion parlamentin käsittelyn jälkeen.

Jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen alkajaisiksi puhemies tuo julki Euroopan parlamentin kannat ja näkemykset neuvoston asialistalla olevista asioista ja muista aiheista.

Valinta

Euroopan parlamentin jäsenet valitsevat puhemiehen suljetussa lippuäänestyksessä. Äänestys järjestetään ensimmäisessä vaaleja seuraavassa täysistunnossa.

Tehtävään voivat asettaa ehdokkaita joko poliittiset ryhmät tai vähintään 36 mepin ryhmä.

Ehdokas, joka saa annettujen äänten ehdottoman enemmistön, valitaan tehtävään.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä kolmen äänestyskierroksen jälkeen, järjestetään neljäs ja viimeinen äänestys, jossa ovat vastakkain kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Eniten ääniä saanut valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Välittömästi puhemiehen valinnan jälkeen mepit valitsevat 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria.