Europese verkiezingen6-9 juni 2024

Verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement

Verantwoordelijkheden

De voorzitter wordt gekozen voor een hernieuwbare termijn van tweeënhalf jaar en vertegenwoordigt het Europees Parlement in zijn betrekkingen met andere EU-instellingen en de buitenwereld.

De voorzitter leidt ook de activiteiten van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen voor en verklaart de definitieve goedkeuring van de EU-begroting.

Aan het begin van elke vergadering van de Europese Raad presenteert de voorzitter van het Europees Parlement het standpunt van het Parlement over de agendapunten en andere onderwerpen.

Verkiezing

De voorzitter van het Parlement wordt via een geheime stemming gekozen door de leden van het Europees Parlement (EP-leden). Dit gebeurt tijdens de eerste plenaire vergadering na de verkiezingen.

Fracties of groepen van ten minste 36 Europarlementsleden kunnen hun nominaties voor de functie bekendmaken.

De kandidaat die de absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgt, krijgt de post.

Als geen van de kandidaten na drie stemrondes een absolute meerderheid behaalt, strijden de twee beste kandidaten in een laatste stemronde, waarbij degene met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement.

Onmiddellijk na de stemming kiezen de EP-leden de 14 ondervoorzitters en vijf quaestoren.